Danh mục sản phẩm

Dây nịt da cá sấu

Dây nịt nam da cá sấu Southern Crocodile, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Dây nịt nam da cá sấu của Công ty.

Dây nịt da cá sấu CS103

1,000,000 ₫
800,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS104

1,500,000 ₫
1,200,000 ₫

Da cá sấu trơn không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS105

1,000,000 ₫
800,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS106

1,000,000 ₫
800,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS107

1,000,000 ₫
800,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS108

750,000 ₫
600,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS109

1,500,000 ₫
1,200,000 ₫

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS110

1,500,000 ₫
1,200,000 ₫

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS112

1,500,000 ₫
1,200,000 ₫

Da cá sấu trơn không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS117

1,000,000 ₫
800,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS118

750,000 ₫
600,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS119

1,200,000 ₫
960,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt da cá sấu CS120

1,200,000 ₫
960,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt da cá sấu CS121

1,200,000 ₫
960,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt da cá sấu CS122

1,200,000 ₫
960,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt da cá sấu CS123

1,600,000 ₫
1,280,000 ₫

Da cá sấu gai giữa không nối, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt da cá sấu CS124

750,000 ₫
600,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS125

1,500,000 ₫
1,200,000 ₫

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS126

1,500,000 ₫
1,200,000 ₫

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt da cá sấu CS127

1,200,000 ₫
960,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt da cá sấu CS129

1,000,000 ₫
800,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm