Danh mục sản phẩm

Giày da cá sấu

Giày nam da cá sấu Southern Crocodile, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp. HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Giày nam da cá sấu của Công ty.

Giày da cá sấu GCS001

Giá bán lẻ: 5,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,599,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS002

Giá bán lẻ: 5,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,599,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS003

Giá bán lẻ: 5,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,599,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS004

Giá bán lẻ: 5,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,599,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS005

Giá bán lẻ: 5,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,599,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS006

Giá bán lẻ: 5,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,599,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS007

Giá bán lẻ: 5,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,599,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS008

Giá bán lẻ: 5,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,599,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS009

Giá bán lẻ: 5,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,599,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS010

Giá bán lẻ: 5,499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,299,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS015

Giá bán lẻ: 7,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 4,799,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS016

Giá bán lẻ: 4,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 2,999,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS017

Giá bán lẻ: 5,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,599,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS018

Giá bán lẻ: 5,499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,299,400 ₫

chất liệu da cá sấu

Giày da cá sấu GCS019

Giá bán lẻ: 5,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,599,400 ₫

chất liệu da cá sấu