Danh mục sản phẩm

Ví card

Ví card Southern Crocodile, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Ví card của Công ty.

Ví card da đà điểu E971 a

Giá bán lẻ: 399,000 ₫
Giá khuyến mãi: 239,400 ₫

Da bụng đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da đà điểu E971 b

Giá bán lẻ: 399,000 ₫
Giá khuyến mãi: 239,400 ₫

Da bụng đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da đà điểu E972 a

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da chân đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da đà điểu E972 b

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da chân đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da đà điểu E972 c

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da chân đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da đà điểu E972 d

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da chân đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da đà điểu E972 e

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da chân đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S971 a

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S971 b

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S971 c

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S971 d

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S971 e

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S971 f

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S972 a

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S972 b

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S972 c

Giá bán lẻ: 499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 299,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S973 a

Giá bán lẻ: 599,000 ₫
Giá khuyến mãi: 359,400 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 11cm x 7.2cm x 1.5cm

Ví card da cá sấu S973 b

Giá bán lẻ: 599,000 ₫
Giá khuyến mãi: 359,400 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 11cm x 7.2cm x 1.5cm

Ví card da cá sấu S974

Giá bán lẻ: 599,000 ₫
Giá khuyến mãi: 359,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.2cm x 1.5cm

Ví card da cá sấu S975

Giá bán lẻ: 599,000 ₫
Giá khuyến mãi: 359,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.2cm x 1.5cm

Ví card da trăn T971

Giá bán lẻ: 299,000 ₫
Giá khuyến mãi: 179,400 ₫

Da trăn, kích thước 11cm x 7.7cm