Danh mục sản phẩm

Túi xách da bò

Túi xách nữ da bò Southern Crocodile, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Túi xách nữ da bò của Công ty.

Túi xách da bò NTB001

Giá bán lẻ: 1,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,199,400 ₫

Da bò, kích thước 31cm x 21cm x 21cm

Túi xách da bò NTB002

Giá bán lẻ: 1,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,199,400 ₫

Da bò, kích thước 34cm x 18cm x 17.5cm

Túi xách da bò NTB003

Giá bán lẻ: 1,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,199,400 ₫

Da bò, kích thước 39cm x 24cm x 12cm

Túi xách da bò NTB004

Giá bán lẻ: 1,699,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,019,400 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 20cm x 12cm

Túi xách da bò NTB005

Giá bán lẻ: 1,699,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,019,400 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 20cm x 12cm

Túi xách da bò NTB006

Giá bán lẻ: 2,499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,499,400 ₫

Da bò phối da trăn, kích thước 37cm x 22cm x 11cm

Túi xách da bò NTB007

Giá bán lẻ: 2,499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,499,400 ₫

Da bò phối da trăn, kích thước 37cm x 22cm x 11cm

Túi xách da bò NTB008

Giá bán lẻ: 1,699,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,019,400 ₫

Da bò, kích thước 34cm x 21cm x 8.5cm

Túi xách da bò NTB009

Giá bán lẻ: 2,499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,499,400 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 26cm x 16cm

Túi xách da bò NTB010

Giá bán lẻ: 2,499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,499,400 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 26cm x 16cm

Túi xách da bò NTB011

Giá bán lẻ: 1,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,199,400 ₫

Da bò, kích thước 36cm x 18cm x 26cm

Túi xách da bò NTB012

Giá bán lẻ: 2,199,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,319,400 ₫

Da bò, kích thước 40cm x 25cm x 18cm

Túi xách da bò NTB014

Giá bán lẻ: 1,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,199,400 ₫

Da bò, kích thước 30cm x 36cm x 8.5cm

Túi xách da bò NTB015

Giá bán lẻ: 2,199,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,319,400 ₫

Da bò, kích thước 40cm x 25cm x 18cm

Túi xách da bò NTB016

Giá bán lẻ: 2,499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,499,400 ₫

Da bò, kích thước 37cm x 23cm x 12.5cm

Túi xách da bò NTB017

Giá bán lẻ: 2,199,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,319,400 ₫

Da bò, kích thước 38cm x 26cm x 15.5cm

Túi xách da bò NTB018

Giá bán lẻ: 2,499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,499,400 ₫

Da bò, kích thước 45cm x 16cm x 29cm

Túi xách da bò NTB019

Giá bán lẻ: 2,499,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,499,400 ₫

Da bò, kích thước 45cm x 16cm x 29cm

Túi xách da bò NTB020

Giá bán lẻ: 1,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,199,400 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 18cm x 22cm

Túi xách da bò NTB021

Giá bán lẻ: 1,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,199,400 ₫

Da bò, kích thước 27cm x 18cm x 9.5cm

Túi xách da bò NTB022

Giá bán lẻ: 1,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,199,400 ₫

Da bò, kích thước 27cm x 18cm x 9.5cm

Túi xách da bò NTB023

Giá bán lẻ: 1,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,199,400 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 22cm x 15.5cm