Danh mục sản phẩm

Túi xách da bò

Túi xách nữ da bò Southern Crocodile, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Túi xách nữ da bò của Công ty.

Túi xách da bò NTB001

1,999,000 ₫
1,799,100 ₫

Da bò, kích thước 31cm x 21cm x 21cm

Túi xách da bò NTB002

1,999,000 ₫
1,799,100 ₫

Da bò, kích thước 34cm x 18cm x 17.5cm

Túi xách da bò NTB003

1,999,000 ₫
1,799,100 ₫

Da bò, kích thước 39cm x 24cm x 12cm

Túi xách da bò NTB004

1,699,000 ₫
1,529,100 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 20cm x 12cm

Túi xách da bò NTB005

1,699,000 ₫
1,529,100 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 20cm x 12cm

Túi xách da bò NTB006

2,499,000 ₫
2,249,100 ₫

Da bò phối da trăn, kích thước 37cm x 22cm x 11cm

Túi xách da bò NTB007

2,499,000 ₫
2,249,100 ₫

Da bò phối da trăn, kích thước 37cm x 22cm x 11cm

Túi xách da bò NTB008

1,699,000 ₫
1,529,100 ₫

Da bò, kích thước 34cm x 21cm x 8.5cm

Túi xách da bò NTB009

2,499,000 ₫
2,249,100 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 26cm x 16cm

Túi xách da bò NTB010

2,499,000 ₫
2,249,100 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 26cm x 16cm

Túi xách da bò NTB011

1,999,000 ₫
1,799,100 ₫

Da bò, kích thước 36cm x 18cm x 26cm

Túi xách da bò NTB012

2,199,000 ₫
1,979,100 ₫

Da bò, kích thước 40cm x 25cm x 18cm

Túi xách da bò NTB014

1,999,000 ₫
1,799,100 ₫

Da bò, kích thước 30cm x 36cm x 8.5cm

Túi xách da bò NTB015

2,199,000 ₫
1,979,100 ₫

Da bò, kích thước 40cm x 25cm x 18cm

Túi xách da bò NTB016

2,499,000 ₫
2,249,100 ₫

Da bò, kích thước 37cm x 23cm x 12.5cm

Túi xách da bò NTB017

2,199,000 ₫
1,979,100 ₫

Da bò, kích thước 38cm x 26cm x 15.5cm

Túi xách da bò NTB018

2,499,000 ₫
2,249,100 ₫

Da bò, kích thước 45cm x 16cm x 29cm

Túi xách da bò NTB019

2,499,000 ₫
2,249,100 ₫

Da bò, kích thước 45cm x 16cm x 29cm

Túi xách da bò NTB020

1,999,000 ₫
1,799,100 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 18cm x 22cm

Túi xách da bò NTB021

1,999,000 ₫
1,799,100 ₫

Da bò, kích thước 27cm x 18cm x 9.5cm

Túi xách da bò NTB022

1,999,000 ₫
1,799,100 ₫

Da bò, kích thước 27cm x 18cm x 9.5cm

Túi xách da bò NTB023

1,999,000 ₫
1,799,100 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 22cm x 15.5cm