Danh mục sản phẩm

Túi xách da cá sấu

Túi xách nữ da cá sấu Southern Crocodile, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Túi xách nữ da cá sấu của Công ty.

Túi xách da cá sấu NTCS001

Giá bán lẻ: 11,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 7,199,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 42cm x 25cm x 15cm

Túi xách da cá sấu NTCS002

Giá bán lẻ: 12,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 7,799,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 27cm x 16cm

Túi xách da cá sấu NTCS003

Giá bán lẻ: 11,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 7,199,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách da cá sấu NTCS004

Giá bán lẻ: 9,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,999,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách da cá sấu NTCS005

Giá bán lẻ: 9,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,999,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách da cá sấu NTCS006

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 13cm

Túi xách da cá sấu NTCS007

Giá bán lẻ: 9,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,999,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 30.5cm x 26cm x 14cm

Túi xách da cá sấu NTCS008

Giá bán lẻ: 9,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,999,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách da cá sấu NTCS009

Giá bán lẻ: 4,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 2,999,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 28cm x 14cm x 8cm

Túi xách da cá sấu NTCS010

Giá bán lẻ: 4,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 2,999,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 28cm x 14cm x 8cm

Túi xách da cá sấu NTCS011

Giá bán lẻ: 11,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 7,199,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 31.5cm x 21cm x 21.5cm

Túi xách da cá sấu NTCS012

Giá bán lẻ: 10,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 6,599,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS014

Giá bán lẻ: 10,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 6,599,400 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS016

Giá bán lẻ: 10,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 6,599,400 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS020

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS021

Giá bán lẻ: 7,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 4,799,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 31cm x 14.5cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS022

Giá bán lẻ: 13,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 8,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 40cm x 25cm x 14cm

Túi xách da cá sấu NTCS023

Giá bán lẻ: 7,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 4,799,400 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS024

Giá bán lẻ: 6,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 4,199,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS025

Giá bán lẻ: 10,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 6,599,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Túi xách da cá sấu NTCS026

Giá bán lẻ: 10,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 6,599,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Túi xách da cá sấu NTCS027

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS028

Giá bán lẻ: 12,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 7,799,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 28cm x 16cm

Túi xách da cá sấu NTCS029

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS030

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 37cm x 23cm x 11cm

Túi xách da cá sấu NTCS031

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 20cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS032

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS033

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS034

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 36.5cm x 27cm x 11cm

Túi xách da cá sấu NTCS035

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS036

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước chuẩn

Túi xách da cá sấu NTCS037

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 8cm

Túi xách da cá sấu NTCS038

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 36.5cm x 27cm x 11cm

Túi xách da cá sấu NTCS042

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 21cm x 11cm

Túi xách da cá sấu NTCS044

Giá bán lẻ: 8,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 5,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 21cm x 11cm

Túi xách da cá sấu NTCS045

Giá bán lẻ: 6,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 4,199,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS046

Giá bán lẻ: 10,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 6,599,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Túi xách da cá sấu NTCS047

Giá bán lẻ: 13,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 8,399,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 40cm x 25cm x 14cm

Túi xách da cá sấu NTCS049

Giá bán lẻ: 10,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 6,599,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 23cm x 13cm

Túi xách da cá sấu NTCS050

Giá bán lẻ: 19,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 11,999,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 36cm x 28cm x 16.5cm

Túi xách da cá sấu NTCS052

Giá bán lẻ: 7,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 4,799,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 33cm x 24cm x 13.5cm

Túi xách da cá sấu NTCS053

Giá bán lẻ: 7,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 4,799,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 33cm x 24cm x 13.5cm

Túi xách da cá sấu NTCS054

Giá bán lẻ: 6,999,000 ₫
Giá khuyến mãi: 4,199,400 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm