Danh mục sản phẩm

Túi xách da cá sấu

Túi xách nữ da cá sấu Southern Crocodile, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Túi xách nữ da cá sấu của Công ty.

Túi xách da cá sấu NTCS001

11,999,000 ₫
10,799,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 42cm x 25cm x 15cm

Túi xách da cá sấu NTCS002

12,999,000 ₫
11,699,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 27cm x 16cm

Túi xách da cá sấu NTCS003

11,999,000 ₫
10,799,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách da cá sấu NTCS004

9,999,000 ₫
8,999,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách da cá sấu NTCS005

9,999,000 ₫
8,999,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách da cá sấu NTCS006

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 13cm

Túi xách da cá sấu NTCS007

9,999,000 ₫
8,999,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 30.5cm x 26cm x 14cm

Túi xách da cá sấu NTCS008

9,999,000 ₫
8,999,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách da cá sấu NTCS009

4,999,000 ₫
4,499,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 28cm x 14cm x 8cm

Túi xách da cá sấu NTCS010

4,999,000 ₫
4,499,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 28cm x 14cm x 8cm

Túi xách da cá sấu NTCS011

11,999,000 ₫
10,799,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 31.5cm x 21cm x 21.5cm

Túi xách da cá sấu NTCS012

10,999,000 ₫
9,899,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS014

10,999,000 ₫
9,899,100 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS016

10,999,000 ₫
9,899,100 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS020

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS021

7,999,000 ₫
7,199,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 31cm x 14.5cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS022

13,999,000 ₫
12,599,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 40cm x 25cm x 14cm

Túi xách da cá sấu NTCS023

7,999,000 ₫
7,199,100 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS024

6,999,000 ₫
6,299,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS025

10,999,000 ₫
9,899,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Túi xách da cá sấu NTCS026

10,999,000 ₫
9,899,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Túi xách da cá sấu NTCS027

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS028

12,999,000 ₫
11,699,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 28cm x 16cm

Túi xách da cá sấu NTCS029

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS030

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 37cm x 23cm x 11cm

Túi xách da cá sấu NTCS031

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 20cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS032

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS033

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS034

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 36.5cm x 27cm x 11cm

Túi xách da cá sấu NTCS035

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 10cm

Túi xách da cá sấu NTCS036

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước chuẩn

Túi xách da cá sấu NTCS037

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 8cm

Túi xách da cá sấu NTCS038

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 36.5cm x 27cm x 11cm

Túi xách da cá sấu NTCS042

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 21cm x 11cm

Túi xách da cá sấu NTCS044

8,999,000 ₫
8,099,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 21cm x 11cm

Túi xách da cá sấu NTCS045

6,999,000 ₫
6,299,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách da cá sấu NTCS046

10,999,000 ₫
9,899,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Túi xách da cá sấu NTCS047

13,999,000 ₫
12,599,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 40cm x 25cm x 14cm

Túi xách da cá sấu NTCS049

10,999,000 ₫
9,899,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 23cm x 13cm

Túi xách da cá sấu NTCS050

19,999,000 ₫
17,999,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 36cm x 28cm x 16.5cm

Túi xách da cá sấu NTCS052

7,999,000 ₫
7,199,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 33cm x 24cm x 13.5cm

Túi xách da cá sấu NTCS053

7,999,000 ₫
7,199,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 33cm x 24cm x 13.5cm

Túi xách da cá sấu NTCS054

6,999,000 ₫
6,299,100 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm