Danh mục sản phẩm

Ví da cá sấu

Ví nam da cá sấu Southern Crocodile, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Ví nam da cá sấu của Công ty.

Ví nữ da cá sấu NCS001

4,000,000 ₫
3,200,000 ₫

Da cá sấu

Ví nữ da cá sấu NCS002

1,500,000 ₫
1,200,000 ₫

Da cá sấu gai

Ví nữ da cá sấu NCS003

1,800,000 ₫
1,440,000 ₫

Da cá sấu

Ví nữ da cá sấu NCS004

5,000,000 ₫
4,000,000 ₫

Da cá sấu gù

Vĩ nữ da cá sấu NCS005

2,800,000 ₫
2,240,000 ₫

Da cá sấu

Ví nữ da cá sấu NCS007

2,800,000 ₫
2,240,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS008

2,200,000 ₫
1,760,000 ₫

Da cá sấu trơn

Ví nữ da cá sấu NCS009

2,200,000 ₫
1,760,000 ₫

Da cá sấu trơn

Ví nữ da cá sấu NCS010

2,400,000 ₫
1,920,000 ₫

Ví nữ da cá sấu NCS011

1,500,000 ₫
1,200,000 ₫

Da cá sấu gai

Ví nữ da cá sấu NCS014

1,600,000 ₫
1,280,000 ₫

Da cá sấu trơn

Ví nữ da cá sấu NCS015

1,600,000 ₫
1,280,000 ₫

Da cá sấu trơn

Ví nữ da cá sấu NCS016

5,000,000 ₫
4,000,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS017

5,000,000 ₫
4,000,000 ₫

Da cá sấu gù, dây đeo

Ví nữ da cá sấu NCS018

2,000,000 ₫
1,600,000 ₫

Da cá sấu trơn

Ví nữ da cá sấu NCS019

1,500,000 ₫
1,200,000 ₫

Da cá sấu gai

Ví da cá sấu NCS021

1,400,000 ₫
1,120,000 ₫

Ví nữ da cá sấu NCS022

1,200,000 ₫
960,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS023

1,200,000 ₫
960,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS024

1,600,000 ₫
1,280,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS025

1,600,000 ₫
1,280,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS026

1,500,000 ₫
1,200,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi

Ví nữ da cá sấu NCS027

1,500,000 ₫
1,200,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi

Ví nữ da cá sấu NCS028

2,000,000 ₫
1,600,000 ₫

Da cá sấu

Ví nữ da cá sấu NCS029

2,000,000 ₫
1,600,000 ₫

Da cá sấu trơn

Ví nữ da cá sấu NCS030

1,600,000 ₫
1,280,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS031

1,600,000 ₫
1,280,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS032

2,000,000 ₫
1,600,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS033

1,600,000 ₫
1,280,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS034

1,600,000 ₫
1,280,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS035

1,600,000 ₫
1,280,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS036

1,600,000 ₫
1,280,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS037

2,000,000 ₫
1,600,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS038

2,000,000 ₫
1,600,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS039

1,000,000 ₫
800,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 13cm x 8cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu NCS040

1,500,000 ₫
1,200,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS041

1,300,000 ₫
1,040,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS043

5,000,000 ₫
4,000,000 ₫

Da cá sấu gù, dây đeo, kích thước 35cm x 13cm x 6cm

Ví nữ da cá sấu NCS044

1,000,000 ₫
800,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 13cm x 8cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu NCS046

2,000,000 ₫
1,600,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 22cm x 12.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS047

2,100,000 ₫
1,680,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 22cm x 12.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS048

1,100,000 ₫
880,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS049

1,100,000 ₫
880,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS050

2,000,000 ₫
1,600,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 20cm x 11cm x 2.5cm

vi-da-ca-sau-NCS020

1,600,000 ₫
1,280,000 ₫