Danh mục sản phẩm

Ví da cá sấu

Ví nam da cá sấu Southern Crocodile, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Ví nam da cá sấu của Công ty.

Ví nữ da cá sấu NCS001

Giá bán lẻ: 5,000,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,500,000 ₫

Da cá sấu

Ví nữ da cá sấu NCS002

Giá bán lẻ: 1,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,260,000 ₫

Da cá sấu gai

Ví nữ da cá sấu NCS003

Giá bán lẻ: 2,200,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,540,000 ₫

Da cá sấu

Ví nữ da cá sấu NCS004

Giá bán lẻ: 5,000,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,500,000 ₫

Da cá sấu gù

Vĩ nữ da cá sấu NCS005

Giá bán lẻ: 3,000,000 ₫
Giá khuyến mãi: 2,100,000 ₫

Da cá sấu

Ví nữ da cá sấu NCS007

Giá bán lẻ: 3,000,000 ₫
Giá khuyến mãi: 2,100,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS008

Giá bán lẻ: 2,600,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,820,000 ₫

Da cá sấu trơn

Ví nữ da cá sấu NCS009

Giá bán lẻ: 2,600,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,820,000 ₫

Da cá sấu trơn

Ví nữ da cá sấu NCS010

Giá bán lẻ: 2,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,960,000 ₫

Ví nữ da cá sấu NCS011

Giá bán lẻ: 1,600,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,120,000 ₫

Da cá sấu gai

Ví nữ da cá sấu NCS014

Giá bán lẻ: 1,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,260,000 ₫

Da cá sấu trơn

Ví nữ da cá sấu NCS015

Giá bán lẻ: 1,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,260,000 ₫

Da cá sấu trơn

Ví nữ da cá sấu NCS016

Giá bán lẻ: 5,500,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,850,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS017

Giá bán lẻ: 5,500,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,850,000 ₫

Da cá sấu gù, dây đeo

Ví nữ da cá sấu NCS018

Giá bán lẻ: 2,300,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,610,000 ₫

Da cá sấu trơn

Ví nữ da cá sấu NCS019

Giá bán lẻ: 1,600,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,120,000 ₫

Da cá sấu gai

Ví nữ da cá sấu NCS020

Giá bán lẻ: 1,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,260,000 ₫

Ví nữ da cá sấu NCS021

Giá bán lẻ: 1,400,000 ₫
Giá khuyến mãi: 980,000 ₫

Ví nữ da cá sấu NCS022

Giá bán lẻ: 1,500,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,050,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS023

Giá bán lẻ: 1,500,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,050,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS024

Giá bán lẻ: 2,000,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,400,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS025

Giá bán lẻ: 2,000,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,400,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS026

Giá bán lẻ: 1,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,260,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi

Ví nữ da cá sấu NCS027

Giá bán lẻ: 1,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,260,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi

Ví nữ da cá sấu NCS028

Giá bán lẻ: 2,600,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,820,000 ₫

Da cá sấu

Ví nữ da cá sấu NCS029

Giá bán lẻ: 2,600,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,820,000 ₫

Da cá sấu trơn

Ví nữ da cá sấu NCS030

Giá bán lẻ: 1,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,260,000 ₫

Da cá sấu gù

Ví nữ da cá sấu NCS031

Giá bán lẻ: 1,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,260,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS032

Giá bán lẻ: 2,300,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,610,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS033

Giá bán lẻ: 1,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,260,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS034

Giá bán lẻ: 1,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,260,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS035

Giá bán lẻ: 1,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,260,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS036

Giá bán lẻ: 1,800,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,260,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS037

Giá bán lẻ: 2,300,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,610,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS038

Giá bán lẻ: 2,300,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,610,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS039

Giá bán lẻ: 1,100,000 ₫
Giá khuyến mãi: 770,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 13cm x 8cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu NCS040

Giá bán lẻ: 1,600,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,120,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS041

Giá bán lẻ: 1,400,000 ₫
Giá khuyến mãi: 980,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS043

Giá bán lẻ: 5,500,000 ₫
Giá khuyến mãi: 3,850,000 ₫

Da cá sấu gù, dây đeo, kích thước 35cm x 13cm x 6cm

Ví nữ da cá sấu NCS044

Giá bán lẻ: 1,100,000 ₫
Giá khuyến mãi: 770,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 13cm x 8cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu NCS046

Giá bán lẻ: 2,400,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,680,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 22cm x 12.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS047

Giá bán lẻ: 2,400,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,680,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 22cm x 12.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS048

Giá bán lẻ: 1,400,000 ₫
Giá khuyến mãi: 980,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS049

Giá bán lẻ: 1,400,000 ₫
Giá khuyến mãi: 980,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu NCS050

Giá bán lẻ: 2,200,000 ₫
Giá khuyến mãi: 1,540,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 20cm x 11cm x 2.5cm